ชมรมฯ หนองคาย เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย นำสมาชิกชมรมฯ หนองคาย จำนวน ๑๐๐ คน ดูงานศูนย์ศึกษาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved