ชมรมฯ หนองคาย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

      เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมฯหนองคาย นำคณะกรรมการชมรมฯ จำนวน ๖ ท่าน เข้าพบ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการหนองคาย เพื่อมอบหนังสือแต่งตั้งประธานชมรมฯ จากมูลนิธิบุคคลพอเพียง แจ้งวัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมนี้ได้เข้าพบ นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการหนองคาย และท่านได้กรุณาให้คำแนะนำ พูดคุยเรื่องต่างๆ ด้วยความเป็นกันเองยิ่ง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved