ชมรมฯ หนองคาย ออกเยี่ยมผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑

     เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย ออกเยี่ยมผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ นายเอนก จันทรเสนี และสมาชิกชมรมฯ กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ เชือกหม้วยวิทยา ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved