ชมรมฯ หนองคาย ออกเยี่ยมคณะกรรมการชมรมฯ

     เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมฯหนองคาย ออกเยี่ยมนายสมพร โสดาวิชิต กรรมการและสมาชิกชมรมฯ เพื่อประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมของชมรมฯหนองคาย ณ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved