ชมรมฯ หนองคาย ออกเยี่ยมสมาชิกผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๑

      เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย และนางธมลวรรณ แก้วรอด กรรมการชมรมฯ ออกเยี่ยมสมาชิกผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๑ นางจันทร์สมร ชัยรินทร์ ณ บ้านสีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved