ชมรมฯ หนองคาย ออกเยี่ยมคณะกรรมการชมรมฯ

         เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย ออกเยี่ยม นายสาคร ศรีเรือง กรรมการชมรมฯ ณ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรค์ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย เพื่อประสารงานการจัดการกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved