ชมรมฯ หนองคาย ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

     เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จเยี่ยมผู้ปฎิบัติงานโครงการด้วยรักและห่วงใย ณ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบรูณ์ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี มีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานีร่วมรับเสด็จประมาณ ๒๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved