ชมรมฯ หนองคาย ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการด้วยรักและห่วงใย

       เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย หัวหน้าคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะศึกษาธิการภาค๑๐ / ศึกษาจังหวัดหนองคาย/คณะสพป.หนองคาย เขต ๑ ผอ.อนันต์ แสนสุวงศ์ ผอ.พิบูลย์พันธ สาทอง ออกติดตามประเมินผลโครงการด้วยรักฯ ที่โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ (บ้านด่านศรีสุข) อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved