ชมรมฯ หนองคาย ร่วมจัดนิทรรศการ “สืบสานศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน”

       เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมฯ หนองคาย เยี่ยมชมนิทรรศการ "สืบสานศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน" โดยนายเอนก จันทรเสนี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐ ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา) ผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ร่วมจัดนิทรรศการ "สืบสานศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน" งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved