ชมรมฯ หนองคาย ร่วมงานผ้าป่าการศึกษา

   เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสะอาด  แสงรัตน์ ประธานชมรมฯหนองคาย พร้อมสมาชิกชมรม ร่วมงานผ้าป่าการศึกษา และพิธีเปิดป้ายโรงเรียน นายวรรธนศักดิ์ พรมรักษ์ กรรมการชมรมฯหนองคาย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ มีชัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved