ชมรมฯ หนองคาย รับโล่รางวัลชนะเลิศ”กะลาปั้นเงิน ช้างมงคล”

     เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางจันทร์สมร ชัยรินทร์ ผู้นำแห่งยุค รุ่นที่ ๑ ชมรมฯหนองคาย ในนามกลุ่มหัตถกรรมงานปั้น รับโล่รางวัลชนะเลิศ "กะลาปั้นเงิน ช้างมงคล" พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท ประเภทผลิตภัณฑ์คลังปัญญาโดดเด่นและยั่งยืน โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้มอบรางวัล ณ ลานน้ำพุพญานาค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved