ชมรมฯ หนองคาย ผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๑ ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น เกษตรกรดีเด่น

       เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางจันทร์สมร ชัยรินทร์ ผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ ชมรมฯหนองคาย ได้เข้ารับ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น เกษตรกรดีเด่น สาขาการพัฒนาที่ดิน เนื่องในวันเกษตรกร จังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๑ โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนอง เป็นผู้มอบรางวัล

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved