ชมรมฯ หนองคาย จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เฝ้าไร่

       เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยมี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ ดร.สุธินันท์ ภักดีวุฒิ บรรยายพิเศษเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเฝ้าไร่ นำกล่าวคำปฏิญาณตน โดยมีสมาชิกชมรมเข้าร่วมพิธี จำนวน ๓๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved