ชมรมฯ หนองคาย จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

          เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วาดภาพ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ กล่าวสุนทรพจน์ และเขียนเรียงความ โดย ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาภาค ๑๐ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๘๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved