ชมรมฯ หนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

      เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมฯหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ ณ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยมีสมาชิกชมรมฯหนองคายเข้าร่วม ๒๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved