ชมรมฯ สุโขทัย เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ของดร.เพียงพร กันหารี

                เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย นำสมาชิกชมรมฯ เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ของดร.เพียงพร กันหารี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้มีการสาธิตการทำขนมเค็กจากข้าวไรซ์เบอรี่ อุดมด้วยคุณค่าทางอาหารใช้ส่วนประกอบที่ปลอดภัย เพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้

                นำชมกล้วยไม้ “เอื้องสายหลวง” จากสวนนายทหารเรือที่ดูแลได้อย่างสมบูรณ์และสวยงามมากว่าสิบปี เป็นที่ประทับใจจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ไร้สารเคมี การเดินทางมาชมงานครั้งนี้ทำได้ทั้งประสบการณ์และความสัมพันธ์ของสมาชิกทั้งสองชมรมฯแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ต่อกัน 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved