ชมรมฯ สุโขทัย ลงพื้นที่ของชุมชนบ้านนาต้นจั่น ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผ้าหมักโคลน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

          เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย รองประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดสุโขทัย และคณะเดินทางไปอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อลงพื้นที่ของชุมชนบ้านนาต้นจั่น ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผ้าหมักโคลน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และต้นแบบของอาหารที่ขึ้นชื่อคือ ข้าวเปิ๊บและก๋วยเตี๋ยวแบ

         แล้วต่อด้วยชุมชนกลุ่มแม่สินพัฒนา ผลิตส้มปลอดสารพิษ (GAP) และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่น่าสนใจคือบ่อน้ำพุร้อน เพื่อนำข้อมูลมาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ได้รับการต้อนรับจากผู้นำกลุ่ม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรวมทั้งสภาเกษตร อย่างอบอุ่น ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved