ชมรมฯ สุโขทัย ร่วมโครงการ “ปั่นด้วยใจ นำข้าวไปถวายพ่อ”

                 เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานขมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย นำสมาชิกชมรมฯ และนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม นักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนจากโรงเรียนวัดไทยชุมพล ช่วยกันนับถุงข้าวเพื่อบรรจุลังนำไปมอบให้กองกำลังร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง (กรส.) จำนวน ๙๙,๙๙๙ ถุง ในโครงการ "ปั่นด้วยใจ นำข้าวไปถวายพ่อ" ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จิตอาสาน้อยๆ ช่วยกันด้วยความตั้งใจและภูมิใจที่ได้ทำความดีเพื่อพระองค์ท่าน บรรจุที่บ้านทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved