ชมรมฯ สุโขทัย ร่วมเปิดงานและให้การสนับสนุนโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

          เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมเปิดงานและให้การสนับสนุนโครงการ "สัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙" ณ สวนสาธารณะ หน้าอำเภอเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงที่อยู่ห่างไกลจากการบริการของภาครัฐ เป็นการป้องกันโรคระบาดจากสัตว์สู่สัตว์และสู่คน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน นายสมชาติ ลิมปะพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลกกล่าวต้อนรับ 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved