ชมรมฯ สุโขทัย ร่วมปล่อยขบวนโครงการ “ปั่นด้วยใจ นำข้าวไปถวายพ่อ”

         เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย ร่วมปล่อยขบวนโครงการ "ปั่นด้วยใจ นำข้าวไปถวายพ่อ" เป็นโครงการที่ชมรมฯ ร่วมมือเกษตรกรบ้านทุ่งหลวง รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นำข้าวที่ปลูกในแปลงนาของพ่อ จำนวน ๙๙,๙๙๙ ถุง ส่งมอบกองกำลังร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพระบรมมหาราชวังและสำนักพระราชวัง เพื่อมอบให้ประชาชนที่เดินทางมาถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน

          โดยขบวนประกอบด้วย สมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๐ คน ชมรมจักรยาน ๙๙ คน เกษตรกร ๒๐ คน เดินทางถึงอำเภอวชิรบารมีเพื่อรับประทานอาหารกลางวันโดยมีนายไชยา สมถวิล นายอำเภอวชิรบารมีให้การต้อนรับ จากนั้นปั่นถึงจังหวัดนครสวรรค์เวลา ๑๙.๐๐ น. โดยได้รับการต้อนรับและดูแลในเรื่องที่พักจาก พันโท ดร.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ ผบ.ป.พัน ๔ ค่ายจิระประวัติ และคุณกรกต คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ ดูแลอาหารเย็นให้กับคณะ แม้ทุกคนจะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็มีความสุขและมีกำลังใจที่จะเดินทางเพื่อนำข้าวไปถถวายพ่อด้วยความจงรักภักดี 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved