ชมรมฯ สุโขทัย ร่วมประชุมกิจกรรม “นำความสุขสู่ระดับชุมชน”

              เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย และนายกสโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมีนโยบายสอดคล้องกันคือ "นำความสุขสู่ระดับชุมชน" ช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยมีสมาชิกชมรมฯ ร่วมประชุมด้วยจำนวน ๗ คน ณ ร้านบ้านบุษยาภา อำเภอเมืองสุโขทัย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved