ชมรมฯ สุโขทัย จัดประชุมกรรมการ เพื่อกำหนดแผนงานเดือนมกราคม ๒๕๖๐

            เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย รองประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดประชุมกรรมการ เพื่อกำหนดแผนงานการลงพื้นที่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ พิจารณากลุ่มเสื่อกก ม. ๔ ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย และคัดเลือกพัฒนาในกลุ่มงานแปรรูป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีคุณโกวิทย์ ทรงคุณ เป็นประธาน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved