ชมรมฯ สุโขทัย จัดประชุมประจำเดือนมกราคม เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมในปี ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมประจำเดือนมกราคม เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมในปี ๒๕๖๐ รับประทานอาหารร่วมกันเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ และอวยพรวันเกิดให้กับสมาขิกที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้ มอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับสมาชิกฯ เพื่อเป็นศิริมงคล และมอบเสื้อชมรมฯให้คณะทำงานเพื่อใช้ในการร่วมจัดกิจกรรม ณ ที่ทำการชมรม

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved