ชมรมฯ สุโขทัย จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ณ อ.ศรีสัชนาลัย

               เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คุณพรพรรณ  ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิก ณ ห้องประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย มีนายกองโท  พยุงศักย์สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันตรีคะเนตร รักวุ่น วิทยากรจากองอำนวยรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสุโขทัย บรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved