ชมรมฯ สุโขทัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

             เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดภายในและบริเวณวัดพระพายหลวง พร้อมถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัยธรรมทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีคุณสุดาวดี วิริยะพงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองเก่า พร้อมคณะผู้บริหารฯรวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกิจกรรมและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐ คน

               เวลา ๑๓.๐๐ น. สมาชิกชมรมฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชมรมฯ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved