ชมรมฯ สุโขทัย จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนมีนาคม 

           เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนมีนาคม ณ ที่ทำการชมรมฯ ร้านบ้านบุษยาภา มีสมาชิกร่วมประชุม จำนวน ๒๙ คน เพื่อกำหนดกิจกรรมในเดือนมีนาคม กำหนดกิจกรรม “บรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตน” ให้สมาชิกใหม่อำเภอสวรรคโลก จำนวน ๒๐๐ คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

             ร่วมเปิดงานสัมมนา “ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน” ของมูลนิธิฯ รุ่น ๑ และรุ่น ๒ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่จังหวัดพิจิตร 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved