ชมรมฯ สุโขทัย จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนมกราคม

        เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ณ ร้านอาหารบ้านบุษยาภา มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๓ คน มีวาระสำคัญคือ
        -กำหนดวันจัดกิจกรรมเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นสิริมงคล ร่วมเลี้ยงภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ทำบุญตักบาตร จำนวน ๕๙ รูป ทำความดีร่วมกัน และจัดงานสังสรรค์เนื่องในวัน ปีใหม่ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
        -แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมฯ ในปี ๒๕๖๑ เพื่อส่งรายชื่อให้มูลนิธิฯ
        -วางแผนกำหนดกิจกรรมในปี ๒๕๖๑
        -เข้าอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัด และนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
        -จัดแผนจัดกิจกรรมในปี ๒๕๖๑

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved