ชมรมฯ สุรินทร์ เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

           เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved