ชมรมฯ สุรินทร์ ออกเยี่ยมติดตามผลความก้าวหน้าของผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๑

      เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชมความก้าวหน้าของผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๑ นายประโยชน์ มีอยู่ ณ บ้านหนองผักบุ้ง และบ้านนาท่ม โดยได้มีสร้างศาลาอบรม ระบบน้ำบ่อเลี้ยงกบ เลี้ยงเป็ด ปลูกผัก เลี้ยงเป็ด ไก่ พืชผัก สร้างศาลาเรียนรู้ และได้เป็นผู้นำต้นแบบในการพึ่งพาตนเอง ลงสู่ชุมชน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved