ชมรมฯ สุรินทร์ ติดตามความก้าวหน้าในการสร้างชุมชนพอเพียง

      เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ ติดตามความก้าวหน้าในการสร้างชุมชนพอเพียงของบ้านหนองผักบุ้งและบ้านนาท่ม ซึ่งพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved