ชมรมฯ สุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสนับสนุนโครงการขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่

               เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสนับสนุนโครงการขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  ผู้สนับสนุนโครงการฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๕๐ คน 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved