ชมรมฯ สุราษฎร์ธานี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

               เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสมาชิกเข้าร่วม ๕๑ คน

มีกิจกรรม

  • บรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้

  • ประธานชมรมฯชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

  • ตัวแทน รพ.สต.บ้านนา รพ.บ้านนา กศน.ต.บ้านนา ร่วมกิจกรรม ชี้แจงเกี่ยวกับงานโครงการฯ

  • ศึกษาดูงานสวนสมุนไพร


ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved