ชมรมฯ สุราษฎร์ธานี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

              เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ นางสุรัตน์ เมืองแมน ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๕ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved