ชมรมฯ สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

              เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ณ โรงเรียนท่าชีวิทยา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน ๘๐ คน มีกิจกรรมดังนี้

  • บรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์ กับเกษตรทฤษฎีใหม่

  • มอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

  • มอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงเรียนท่าชีวิทยา จาก กองทุนการศึกษา สัมพันธ์-วนิดา ศรีมณฑก


ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved