ชมรมฯ สิงห์บุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

        เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาด และการให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์  โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ให้เกียรติมาเป็นปะธาน ณ วัดโพธิ์เก้าต้น อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๗๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved