ชมรมฯ สิงห์บุรี จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตน ณ อ.เมือง

             เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม จำนวน ๓๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved