ชมรมฯ สิงห์บุรี จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตน ณ อ.บางระจัน

             เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีนายอำเภอท่าช้าง เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๖๙ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved