ชมรมฯ สระบุรี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฎิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.วิหารแดง

      เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. นำโดยนายสุภาพ สุนทรนนท์ ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฎิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดครองไทร (ฉัตรราษบำรุง) อ.วิหารแดง จ.สระบุรี จำนวน ๒๕๐ คน โดยมีนายอำเภอวิหารแดงเป็นประธานในพิธี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved