ชมรมฯ สระแก้ว เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระเมรุมาศจำลอง

        เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้พาสมาชิกชมรมฯ ศึกษาดูงานชมพระเมรุมาศ ณ สนามหลวง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงานที่ เขื่อนขุนด่านปราการชล  อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved