ชมรมฯ สระแก้ว ร่วมรับฟังการบรรยายการทำปุ๋ยบำรุงดิน และการผลิตฮอร์โมนใช้เอง

        เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายโสภี ศรีเพ็ชร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว อำเภอวังสมบูรณ์ พร้อมรองประธานชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบลวังสมบูรณ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ส.ก.ว) และมูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมรับฟังการบรรยายการทำปุ๋ยบำรุงดิน และการผลิตฮอร์โมนใช้เองโดยลงมือปฏิบัติการด้วย พร้อมทั้งมีเครื่องมือพิสูจน์ดินให้กับชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมประชุม ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านโพธิทอง ม.๒ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved