ชมรมฯ สระแก้ว ร่วมรับการประเมินฟาร์มของสมาชิกโครงการผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑

         เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ ธกส. สระแก้ว พร้อมทีมงานเข้าประเมินฟาร์มจ่าทูล ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ ๑ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลเขาสามสิบ ประเมินเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนปีละ ๑ ครั้ง และมาจัดทำแบบสัมภาษณ์ข้อมูลสมาชิกชุมชนศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธกส.

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved