ชมรมฯ สระแก้ว ร่วมพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์

           เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. อำเภอวัฒนานคร ได้จัดพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์อย่างสมพระเกียรติฯ ที่อ่างเก็บน้ำพระปรง ตำบลช่องกุ่ม  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ   โดยมีนายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานในพิธีฯ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved