ชมรมฯ สระแก้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

       เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว และนางอ้อยทิพย์ ทำมาดี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้วเขตอำเภอเมือง ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในภาคเช้าร่วมกับหน่วยราชการ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว พร้อมข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชน เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีสมาชิกชมรมเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า ๒๕ คน 

       ในพิธีดังกล่าว นายไพโรจน์ หงษ์ทอง และนางอ้อยทิพย์ทำมาดี ได้มอบผ้าผูกคอสัญลักษณ์ของชมรมคนรักในหลวงฯให้กับนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว พลตรีหทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ ๑๙ อรัญประเทศ เพื่อร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้วต่อไป

       สมาชิกชมรมคนรักในหลวงฯ  เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ มีจำนวนไม่ต่ำกว่า ๒๕ คน และข้าราชการทุกหมู่เหล่า หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

       ในภาคบ่าย นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่วัดนครธรรม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว  โดยมีนายณัฎฐพงษ์  พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานฯ และสมาชิกชมรมฯคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ไม่ต่ำกว่า ๓๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved