ชมรมฯ สระแก้ว ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดนิทรรศการ ในงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ จ.สระแก้ว

       เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้รับเชิญจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโตนเลสาป จัดประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อร่วมกิจกรรมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว จะมีการร่วมจัดนิทรรศการร่วมในงานครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved