ชมรมฯ สระแก้ว ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่

        เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ ในหลักสูตรการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามโครงการแผนปฏิบัติราชการจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จัดโดย สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีสมาชิกที่ประชุม จากตำบลต่างๆในอำเภอวัฒนานคร จำนวน ๑๒๙ คน  และทางสำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานครได้แจกพันธุ์ไม้ผลให้แก่สมาชิกที่มาร่วมการประชุม ดังนี้ ๑). กิ่งพันธุ์ฝรั่งคนละ ๑๐ กิ่ง  ๒). กิ่งพันธ์ชมพู่ ๑๐ กิ่ง ๓). กิ่งพันธุ์ลำไย ๔). กิ่งพันธุ์ส้มโอ ๑๐ กิ่ง  พร้อมปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคนละ ๒ กระสอบ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved