ชมรมฯ สระแก้ว ร่วมกิจกรรม SAKAEO GREEN CYCLING ปั่น ๙ ตามพ่อสานต่อพระราชปณิธาน

        เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรม กิจกรรม SAKAEO GREEN CYCLING 2017 ปั่น ๙ ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ระยะทาง ๖๔ กิโลเมตร ที่ อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก - อ่างเก็บน้ำพระปรง จังหวัดสระแก้ว นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว กิจกรรม ครั้งนี้ มี การบูรณาการ กับสำนักงานประมงจังหวัดด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน ๑ ล้านตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติปี ๒๕๖๐ และ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปลูกต้นดาวเรือง การปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในครั้งนี้ นายประดิษฐ์ พึ่งพิบูลย์ ที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว พร้อมสมาชิก เขตอำเภอวัฒนานคร ร่วมกิจกรรมนี้จำนวน ไม่ต่ำกว่า ๓๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved