ชมรมฯ สระแก้ว ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

        เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการ โครงการ กิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ การตัดหญ้าทำความสะอาดบริเวณรอบสระน้ำสาธารณะ และปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินพังทลาย ที่บ้านหนองคุ้ม ตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับความร่วมมือ จากสมาชิกชมรมคนรักในหลวง บ้านหนองคุ้ม พี่น้องประชาชน บ้านหนองคุ้ม จำนวน ๕๐ กว่าคน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved