ชมรมฯ สระแก้ว จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.คลองหาด

       เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนคลองหาดวิทยาคม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ สระแก้ว มี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ นายอำเภอคลองหาด เป็นประธานในพิธีฯ มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน ๑๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved