ชมรมฯ สระแก้ว จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.วังน้ำเย็น

        เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ สระแก้ว เขตอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ในพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ในครั้งนี้ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว นายปราชญา อุ่นเพชรวรากูร นายอำเภอวังน้ำเย็น เป็นประธานในพิธีฯ มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมการรับเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญานตนในครั้งนี้ จำนวน ๑๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved