ชมรมฯ สระแก้ว งานมหกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว และนายอนันต์ ครองสกุล ที่ปรึกษาชมรมฯ ได้รับเชิญจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี เปิดงานมหกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนคุณธรรม (บ้าน วัด/ศาสนสถาน โรงเรียน) มีหัวหน้าส่วนฯ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมจำนวนกว่า ๑,๐๐๐ คน โดยมี นางสุนันทา มิตรงาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานในพิธี และมีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved